bezár×Telefon+36 20 / 361 63 78

Párkapcsolatok rejtett mozgatói

A párkapcsolat olyan, mint a tánc. Ha tudod a női lépéseket és a párod tudja a férfilépéseket, akkor elegánsan, összefonódva siklotok végig a parketten. Ha nem tudod a táncot vagy a férfilépéseket járod, vagy a párod keringőzik, te pedig foxtrottot jársz – őrült rángatás lesz a végeredmény, és mind a ketten azt fogjátok hinni, hogy a másik a rossz. Értetlenül és keserűen kullogtok el ketten kétfelé, azt mormolva: nem értem, miért nem sikerült... pedig annyira vonzódtam hozzá. Ha egy nő szerencsés, az édesanyjától lesi el a táncot, és nem is tudja, hogy tud valamit, ami érték. Ők vannak kevesebben. Aki kevésbé szerencsés, annak később kell beiratkozni az érzelmi tánciskolába. A jó hír az, hogy a kapcsolati tánc tanulható, sőt: elég a nőnek megtanulnia. Ha nőként kezdesz táncolni, a párodban bekapcsol a férfi: hálás lesz és vezetni fog téged.

Megszívlelendő

♥ A férfiak mind hasonlóak, a nők mind hasonlóak; a férfiak és a nők nagyon különböznek egymástól.
♥ Mindkét nem párkapcsolati viselkedését ősi, evolúciós törvényszerűségek mozgatják, amelyek erősebbek az egyéni személyiségnél, az egyéni sérüléseknél és sérelmeknél.
♥ A nők nagyon sokszor nem ismerik vagy nem szeretik a célravezető női viselkedéseket.
♥ A férfiak félnek a nőktől. Vajon mik azok a viselkedési és kommunikációs hibák, amiket a nők rendre elkövetnek, és amit a férfiak ennyire személyiségrombolónak ének meg?
♥ A nők ezt nem tudják, a férfiak törvényszerű reakciói (eltávolodás, passzivitás, hűtlenség) láttán viszont felülnek az (erkölcsi) magas lóra és onnan sújtják ítéletükkel a párjukat.
♥ A nők nem értik a férfiakat, nem tudják, hogyan épül föl a lelkük, milyen érzéseik vannak és mit hogyan élnek meg, de még csak azt sem tudják, hogy nem értik.
♥ A férfiak legalább tudják, hogy nem értik a nőket, és törekszenek valamilyen szinten meghaladni ezt.
♥ Minden párkapcsolat nagyjából ugyanúgy megy tönkre, és ugyanúgy menthető meg.
♥ A nők bűnös titka: az érzelmi éretlenség.

A jó hír tehát az, hogy a párkapcsolat levegőjét, minőségét elsősorban a nők tudják befolyásolni, akár a férfiak közvetlen bevonása, kínos párbeszédek, nagy fogadkozások és súlyos áldozatvállalás nélkül. Ehhez azonban el kell fogadni, hogy nem szavakkal, hanem a viselkedésünkkel kell hatni. De hogyan? Megfelelő szakmai vezetés mellett elsajátíthatóak azok a viselkedések, amelyek növelik az intimitás és a kapcsolati egyensúly esélyeit.

A két nem közötti szakadék

A világban élő valamennyi nő sokkal, de sokkal jobban hasonlít egymásra, mint bármelyik férfira. És ugyanez igaz a férfiakra is… hasonlítanak egymásra és nagyon különböznek a nőktől. A két csoport aztán sokszor igen nehezen érti meg egymást. Ebben az értetlenségben csak egyetlen döntő különbség van közöttük: a legtöbb férfi sejti, hogy a nők másmilyenek, furcsák; ők észlelik, hogy nem értik a nőket és hogy kellene, lehetne egymást jobban érteni. A nők azonban sokszor nem is sejtik, hogy nem értik a férfiakat és hogy volna a párjuk lelkében mit megérteni, megfejteni. A párkapcsolati tanácsadás során a résztvevő megtanulhatja, hogyan értse meg társa viselkedéséből és elejtett szavaiból a valódi érzéseit.

A férfiak rejtett világa

Ha egyszer mi nők egy rejtett diktafonnal hozzáférhetnénk a tornaöltözőkben, kocsmákban, férfimunkahelyeken és más kizárólagos férfi színtereken lezajló párbeszédekhez, talán lennének adataink arról, milyennek látják a férfiak a nőket, milyen nehézségekkel küzdenek és hogyan próbálják őket megérteni. De még ezzel sem mennénk sokra – a legtöbb ilyen jelzés csak egy-egy sokatmondó gesztusra, elharapott félmondatra korlátozódna: ők félszavakból is értik egymást. "A nők… hajaj! Á, tudod milyenek!" – mondják, összekacsintanak, és pontosan értik. Értenek valamit, amikről nekünk, nőknek fogalmunk sincs. A Személyiségstúdióban azonban megtanulhatod, miért tartanak össze a férfiak és miért óvakodnak a nőktől. És azt is: milyen feltételek mellett engedi le egy férfi a védműveit.

Egyedi személyiségünk mélyén minden férfiban és minden nőben ugyanazok az evolúció során kifejlődött alapvető lelki mechanizmusok működnek. Ezért is hasonlíthat egymásra ilyen nagyon minden nő és minden férfi. Ezért értik meg egymást a nők is, a férfiak is, és ezért nem értik meg egymást a nők és a férfiak. Érdemes megérteni,milyen evolúciós törvényszerűségek mozgatják a férfiak vonzódását és mit tehet egy nő, hogy a párja vonzódjék hozzá.

A nők panaszai

Persze a nők panaszaival is Dunát lehetne rekeszteni. És azok is nagyjából egy kaptafára mennek. Nem elég gyöngéd; nem is tudom, mikor vett utoljára ajándékot (pedig pofonegyszerű: az udvarlási fázisban); morcos és távolságtartó, nem teljesít kellő színvonalon; nem áll mellém a sok kötelesség és feladat közepette; azon kívül pedig tengernyi hibát követ el: rendetlen, piszkos cipővel jön be, nem teszi be a zokniját a szennyesládába… Sokszor ezeket követi az utolsó, a „megbocsáthatatlan” fegyvertény: megcsalt, félrelépett. A legtöbb nő felszisszen, ha azt hallja: ez a hűtlenség valószínűleg nem az első működési zavar a kapcsolatban, hanem egy tünet. Mindkét fél rossz működései nyomán az első olyan következmény, amely már „kiveri a biztosítékot”. Érdemes megérteni, melyek azok a hibás női stratégiák, amelyek szinte bizonyosan elűzik a kapcsolatból a párunkat. Onnantól pedig, hogy a férfi hátat fordít, már-már véletlenszerű, hogy más karjába menekül-e vagy csak el… bárhová. Ugyanakkor a nők is megérthetik, mitől fordul el és kezd más örömöket keresni egy férfi és hogy mit tehetnek, hogy ez ne történjék meg. Ha pedig már megtörtént…hogyan lehet ezt túlélni.

A férfiak nemigen tudnak az érzéseikről kommunikálni, a nők pedig sokszor nem is sejtik, hogy a férfiak is tele vannak érzésekkel, kimondatlan fájdalmakkal, csalódásokkal, közelség iránti vággyal; hogy legalább annyira sebezhetőek, mint mi, érzékeny nők – ha nem jobban. Némi rávezetés után minden nő meg tudja tanulni, miként értheti meg a társa jelzéseit, érzéseit, és azt is, mivel tudja őt boldoggá tenni. A férfiak más érzelmi táplálékra vágynak mint mi: ha női táppal tápláljuk őket, úgy járunk el, mintha a húsvéti nyuszinkat finom húsokkal, a doromboló macskát ropogós szénával kényeztetnénk. Na de mit esznek a férfiak? Ezt éppoly fontos megtanulni, mint azt: miért nem örül, ha megigazítod a sapkáját és vigyázol rá, hogy meg ne fázzon.

Amivel azonnal javíthatunk a helyzeten

Szinte minden házasság ugyanazon térkép szerint megy tönkre. A nők nagy többsége a mindennapi kommunikációjával folyamatosan elkövet és a végtelenségig ismétel olyan hibákat, amit egyszer sem követne el, ha tudná, hogyan hat a párja érzéseire. A nők maguk alatt vágják a fát. Pedig némi tudatossággal és önismerettel nem nehéz rálátni,

  • hogy miben állnak azok a hibák, amiket a nők nap mint nap elkövetnek, maguk kergetve ki párjukat az intimcsatornájukból; a hibák, amelyeket MÉG MA abba kell hagyni;
  • melyek azok a tánclépések, amelyeket meg kell tenni ahhoz, hogy a férfi is táncolhassa a saját férfi lépéseit, amit annyira hiányolunk (lovagiasság, teljesítés, gyöngédség);
  • hogy mit is gondol és mit is érez a velünk élő férfi, akibe nem látunk bele, sőt, azt se tudjuk, hogy bele kéne látni, sőt, talán azt képzeljük, nem is igen vannak érzései…;
  • hogy hogyan tudjuk saját érzéseinket és igényeinket közölni a férfival úgy, hogy az ne rombolja, hanem erősítse a kapcsolatot;
  • hogy mit tehetünk hűtlenség ellen, és hogyan nyerhetjük vissza a hűségét, gyöngédségét...

További jó hírek:

  • az ilyesfajta "kapcsolatszereléshez" nem szükséges a férfinak is jelen lenni (sőt!)
  • az eredmények jó esetben már az első egy-két találkozás után észlelhetőek;
  • javulás várható akkor is, ha nem kevés korábbi sérelem halmozódott föl;
  • a sikerhez nem feltétlen kell nádszálvékonyra fogyni és tíz évet fiatalodni.

A saját családunkból és gyerekkorunkból hozzuk azokat a viselkedési programokat, amelyek nem váltak párkapcsolatunk hasznára. Az önismereti munka során ki-ki felismeri azokat a mélyen eltemetett érzés-, gondolkodás- és viselkedésbeli programokat, amelyek nem segítették az útján. Az felismerések nyomán tér nyílik új mechanizmusokat keresni, azokkal kísérletezni, és begyakorolni mindazt, ami jó irányba mutat.