bezár×Telefon+36 20 / 361 63 78

A "Szeresd jól!" rendszerről

A gyermeket nem elég szeretni, még nagyon szeretni sem elég: fontos, hogy jól szeressük. Nincs fájóbb, mint a félresiklott szeretet nyomai - a szereteté, amely túlfélt vagy fojtogat, amely túlszabályoz és ledominál, vagy túl sok jót ad és nem tanít meg helyt állni… Pedig a szeretés tanulható: a gyerek fejlődésének belső logikája, és hogy Te mikor hogyan légy vele ahhoz, hogy mind a kettőtöknek jó legyen.

Kár minden napért, amikor úgy nevelünk, hogy nem tudjuk, mi történik a gyermekkel és miért. Amikor egyik nap így próbálkozunk, a másik nap amúgy, és közben nem leljük benne örömünket. A „Szeresd jól!” tréningen megérted, mi megy végbe a gyerek lelkében és agyában. Kézzelfogható eszközöket kapsz, hogy tudd jól fejleszteni és jól fegyelmezni, s így sokkal simábbak legyenek a hétköznapok.

A húsz év tanácsadói tapasztalata és tudása összegzéseként létrejött „Szeresd jól!” szülőképző rendszer lényege, hogy egységes logikájú, könnyen befogadható és gyakorlatias fejlődéslélektani tudáscsomagot ad a gyakorló szülő kezébe. A szülői ház az a pszichológiai környezet, ahol kialakul a felnövekvő gyermek személyisége. Különös érzés belegondolni, hogy e percben is ezer meg ezer családban nő és formálódik a következő nemzedék társadalma. Ezért fontos, hogy a szülők és nevelők birtokába kerüljön mindaz a tudás, amely segíthet, hogy gyermekeinkből egészséges, kibontakozott, jó közérzetű felnőttek fejlődjenek ki, akikben megőrződött az életerő, a ruganyosság, az öröm, a fantázia és a kreativitás, de szilárdan áll a fegyelem, a munkabírás, a felelősségtudat és a humánum is. Akik jól érzik magukat a bőrükben és jól teljesítenek a közösségben.

Neveljünk fel egy egészséges nemzedéket!

A gyerekek fejlődésének szabott menetrendje van. Minden gyermek más, egyedi és megismételhetetlen; ugyanakkor minden gyermek fizikai, kognitív és érzelmi fejlődése bejárja ugyanazokat a fejlődési lépcsőket. Ezt a menetrendet, a személyiség kibontakozásának menetrendjét évmilliók óta a génjeiben hordozza minden gyermek, csakúgy mint a fejlődés motorját, az életerőt. Hogy aztán ez a program milyen sikerrel bontakozik ki, az már rajtunk felnőtteken, szülőkön és pedagógusokon is múlik. A „hozott anyag” és a környezet oda-vissza játékában alakul ki a korai életévek során az a személyiség, amellyel a felnövekvő emberi lény aztán leéli az életét, hat másokra, formálja a világot maga körül.

A szülő azonban a nevelési sémáit a saját szüleitől és szülőfiguráitól, nagyszülőktől, pedagógusoktól, ismerősöktől kapta, az őt körülvevő gyereknevelési, viselkedési és kommunikációs kultúrából szívta magába. Ezek a nevelési sémák, beidegződések pedig lehet, hogy megfelelnek az egészséges kibontakozás térképének, és lehet, hogy kevésbé felelnek meg. Sajnos attól, hogy valami közkeletű, még nem biztos, hogy egészséges.

Szerencsére azonban ami tanult, az áttanulható. A „Szeresd jól!” szülőképző rendszer lépésről lépésre mutatja meg, hogy a gyermek az egyes fejlődési szakaszokban milyen életleckéket tanul, személyiségének mely rétegeit építi ki fizikai, érzelmi, kognitív vagy társas kapcsolati síkon. Ebből tudhatjuk mi szülők és nevelők, hogy az egyes életszakaszokban mi a dolgunk a gyermek mellett. Közelebbről: hogy a gyerekeknek

 • milyen fejlődési szükségleteit érdemes kielégíteni és
 • milyen típusú szabályozással tudjuk a fejlődési energiáját mederbe terelni, azaz a normák, a rend és a szabályok tiszteletét tanítani anélkül, hogy a lendületét, önértékelését, motiváltságát megtörnénk.

A physis-szemléletű gyermeknevelési tanácsadás abban segíti a szülőket, hogyan találják meg az egyensúlyt a szükségletek kielégítése és a szabályozás között az egyes életkori fejlődési szakaszok során. A normákat, szabályokat és az (ön)fegyelmet úgy tanítjuk, hogy eközben nem teszünk erőszakot, megőrizzük a gyerek spontán lendületét, kíváncsiságát, tudásvágyát, önbizalmát, hiszen így érhető el,...

 • hogy később ne legyen gátlásos, szorongó, teljesítménykényszeres vagy túlalkalmazkodó;
 • hogy szükség esetén tudjon nemet mondani, érvényesíteni szükségleteit és határait;
 • ne hagyja magát kizsákmányolni, kihasználni vagy bántalmazni;
 • ne izguljon, ha prezentálnia kell, vagy bármilyen nyilvános megjelenést vállalni;
 • hogy tudjon érvényesülni és érdekeit érvényesíteni;
 • mindezt azonban úgy tehesse, hogy a jó alkalmazkodás, kapcsolatvezetés, együttműködés és csapatmunka készségeit is megőrizze.

A physis-elméleten alapuló „Szeresd jól!” rendszer néhány pofonegyszerű képi modell, könnyen megjegyezhető hívószó és alapelv segítségével vési az eszünkbe, hogyan tudjuk egyensúlyban tartani ezt a két tényezőt: a személyiség szupererőinek, belső ragyogásának megőrzését egyfelől, és a jól szabályozott, racionális, együttműködő tevékenykedést másfelől.

A gyereknevelés során ezt az egyensúlyt minden fejlődési szakaszban más képlet szerint lehet megőrizni. Megtanulhatod, hogyan érthetsz szót a gyermekkel és hogyan formálhatod jól a személyiségét

 • csecsemő
 • totyogó
 • ovis
 • kisiskolás
 • serdülő és fiatal felnőtt

korában, hiszen a recept mindegyik korszakban más. Más fejlődik a gyermekben és ez mást kíván a szülőtől, pedagógustól, nagyszülőtől.

A „Szeresd jól!” szülőképző rendszer mind egyéni tanácsadási folyamatok, mind csoportos szülőképzés formájában szolgálja a családok és a felnövekvő generáció egészségét.


A „Szeresd jól!” gondolat

Több, mint húsz évvel ezelőtt, amikor az első gyermekemet vártam, egy kolléganőmnek beszéltem arról, hogy nagy örömmel és sok jövőbeli boldogságra számítva várom a gyermeket, de bizonyára lesznek olyan helyzetek is, amikor majd nem fogom tudni, hogy mit kell csinálni. A kolléganőm erre roppant egyszerűen azt kérdezte: – Vajon a végtelen szeretet nem ad majd elégséges választ ezekre a helyzetekre?

Megrendített és mélyen megmozgatott ez a kérdés. Akkor azt válaszoltam, „nem tudom”; a kérdést pedig elraktároztam későbbi vizsgálat céljából. Évekig hordoztam a fejemben ezt a dilemmát. Ugyanakkor már szinte az első perctől arra gyanakodtam: a válasz nemleges. A szeretet magában tanácstalan. Később szinte minden szakmai és privát tapasztalatom ezt erősítette meg. Az emberekkel való munkám során újra és újra megtapasztaltam, hogy rosszul szeretni sokféleképpen lehet, még a legnagyobb jóindulat mellett is. És hogy nincs tragikusabb, nincs gyötrőbb fájdalom, mint a félresiklott szeretet következményei fölötti gyász és megbánás – vagy kétségbeesett hárítás.

„Szeresd jól!” koncepció arra a felismerésre épül, hogy nem elég szeretni a körülöttünk élőket: érzéseinket és szándékainkat a megfelelő csatornákon át, a megfelelő formákban és struktúrákban kell működtetni ahhoz, hogy a szeretteink épüljenek és gazdagodjanak attól a hatástól, amelyet rájuk gyakorlunk; hogy a létezésünk mások számára engedély és minta legyen az egészséges fejlődésre, és hogy kapcsolataink is a lehető legjobban alakuljanak.

Az ember már puszta személyiségében is végtelenül összetett lény; mindennapi életét pedig komplex hálózatokban és kapcsolatrendszerekben éli, miközben a legeltérőbb szerepek egész sorát kell megvalósítania. Miközben igyekszik egyensúlyozni szülő-énjét, élettárs-énjét, szakember-énjét vagy bármely más szerepét, folyamatosan törekszik, hogy megőrizze kapcsolatát saját magával, lénye legbelső, önazonos magjával. Azzal, akivel időről időre leül a tükör elé és megkérdezi: hogy vagy? Hogyan gazdálkodsz az életeddel?

Épp ezért mindenkit másként lehet jól szeretni. Másként a gyermeket és másként a felnőttet, sőt: másként a féléves babát, másként az ovist, és másként a serdülőt. Másként lehet jól szeretni az időseket, másként azt, aki beteg vagy sérült. Másként azt akit jól szerettek, és másként azt, akit nem. A férfi-női kapcsolatok világában megint ezer kérdés vetődik fel. Sok férfi nem tudja, hogyan tud igazán jól szeretni egy nőt; és még ennél is több nő él úgy, hogy nem is sejti: a párja boldogtalan mellette; és arról sincs tudása, hogy férfitársa milyen fajta szeretet mellett érezné jól magát a házasságukban, családjukban. Úgy vélem, a pszichológia nem mást kínál, mint térképeket: a szeretet térképeit. Útmutatók egész készletét ahhoz, hogy kit hogyan remélhetünk jól szeretni.

A szeretet térképei szerepeinktől is függenek. Másként tudunk jól szeretni saját családunkban és más képlet szerint, amikor tanári, segítői vagy munkahelyi szerepben érintkezünk napról napra a ránk bízottakkal. Ugyanakkor mindegyik viszonynak megvan a maga térképe: saját, jellegzetes alapvonalai és törvényszerűségei. Ebben áll a „Szeresd jól!” koncepció alapgondolata.

A pszichológus nem csak meghallgat és megért: ennél többet ad. Meggyőződésem szerint akkor dolgozik jól, ha munkája során alig észrevehetően, apránként, vonásról vonásra, és ügyfelével folytonosan egyeztetve, közös vizsgálgatások során átadja át a szeretet térképeit. Így azok a kliens későbbi élete során már rendelkezésre állnak és maradandóan megkönnyítik az életét.

A „Szeresd jól!” koncepció legfontosabb területe az, amely a gyermekkori fejlődés különböző korszakaira vonatkozóan ad térképet, vezérelveket. A szülőképzés jelentősége abból fakad, hogy a mindenkor felnövő gyerekek adják a következő nemzedék társadalmát. A reményt, hogy fölnevelhetünk egy egészségesebb nemzedéket. A „Szeresd jól!” szülőképző rendszer útba igazít, hogyan tudod úgy szeretni gyermeked, hogy ő korszakról korszakra megkapja a fejlődéséhez szükséges legfontosabb impulzusokat és egészséges, jól teljesítő, a világban magabiztosan, jó érzéssel mozgó felnőtté cseperedjék.